Privatumo politika

Privatumo politika
Šis pareiškimas reglamentuoja mūsų privatumo politiką Svetainės naudotojų (toliau – Lankytojai), kurie lankosi Svetainėje nesudarydami verslo sandorių, ir Lankytojų, kurie užsiregistruoja sudaryti verslo sandorius Svetainėje ir naudotis įvairiomis mūsų siūlomomis paslaugomis (toliau – Paslaugos) (toliau – Įgalioti klientai), atžvilgiu.
”Asmeniškai identifikuojama informacija”
tai bet kokia informacija, pagal kurią galima identifikuoti asmenį, su kuriuo tokia informacija yra susijusi, arba kuri gali būti panaudota jam identifikuoti, susisiekti su juo ar nustatyti jo buvimo vietą, įskaitant, bet neapsiribojant, vardą ir pavardę, adresą, telefono numerį, fakso numerį, el. pašto adresą, finansinius profilius, nacionalinį draudimo numerį ir kredito kortelės informaciją. Asmenį identifikuojanti informacija neapima anonimiškai (t. y. neidentifikuojant konkretaus naudotojo) surinktos informacijos arba demografinės informacijos, nesusijusios su identifikuotu asmeniu.
Kokia asmeninė informacija renkama?
Galime rinkti pagrindinę naudotojo profilio informaciją iš visų savo lankytojų. Iš savo įgaliotų klientų renkame šią papildomą informaciją: Įgaliotųjų klientų vardai, pavardės, adresai, telefono numeriai ir el. pašto adresai, verslo tipas ir dydis, reklamos inventoriaus, kurį Įgaliotasis klientas ketina pirkti arba parduoti, tipas ir dydis.
Kokios organizacijos renka informaciją?
Be mūsų tiesiogiai renkamos informacijos, šią informaciją iš mūsų lankytojų ir įgaliotų klientų gali rinkti ir mūsų trečiųjų šalių pardavėjai (pvz., kredito kortelių bendrovės, kliringo centrai ir bankai), teikiantys tokias paslaugas kaip kreditai, draudimas ir saugojimo paslaugos. Nekontroliuojame, kaip šios trečiosios šalys naudoja tokią informaciją, tačiau prašome jų atskleisti, kaip jos naudoja lankytojų ir įgaliotų klientų joms pateiktą asmeninę informaciją. Kai kurios iš šių trečiųjų šalių gali būti tarpininkai, kurie veikia tik kaip platinimo grandinės grandys ir nesaugo, nelaiko ir nenaudoja jiems atskleistos informacijos.
Kaip svetainėje naudojama asmenį identifikuojanti informacija?
Asmenį identifikuojančią informaciją naudojame siekdami pritaikyti Svetainę, teikti tinkamus paslaugų pasiūlymus ir vykdyti pirkimo bei pardavimo užklausas Svetainėje. Lankytojams ir įgaliotiems klientams galime siųsti el. laiškus apie tyrimų ar pirkimo ir pardavimo galimybes Svetainėje arba informaciją, susijusią su Svetainės tema. Asmeninę informaciją taip pat galime naudoti susisiekti su lankytojais ir įgaliotais klientais, kad atsakytume į konkrečius prašymus arba pateiktume prašomą informaciją.
Su kuo gali būti dalijamasi informacija?
Asmenį identifikuojančia informacija apie Įgaliotuosius klientus galima dalytis su kitais Įgaliotaisiais klientais, kurie nori įvertinti galimus sandorius su kitais Įgaliotaisiais klientais. Bendrą informaciją apie savo lankytojus, įskaitant demografinę informaciją apie lankytojus ir Įgaliotuosius klientus, galime bendrinti su savo susijusiomis agentūromis ir trečiųjų šalių pardavėjais. Taip pat suteikiame galimybę atsisakyti gauti informaciją arba susisiekti su mumis ar mūsų vardu veikiančia agentūra.
Kaip saugoma asmenį identifikuojanti informacija?
Mūsų surinkta asmenį identifikuojanti informacija yra saugoma ir neprieinama trečiosioms šalims ar mūsų darbuotojams, išskyrus atvejus, kai ji naudojama, kaip nurodyta pirmiau.
Kokias pasirinkimo galimybes lankytojai turi rinkdami, naudodami ir platindami informaciją?
Lankytojai ir Įgaliotieji klientai gali pasirinkti negauti nepageidaujamos informacijos iš mūsų ir (arba) mūsų pardavėjų ir susijusių agentūrų arba nesikreipti į mus, atsakydami į el. laiškus, kaip nurodyta, arba kreipdamiesi į mus šiuo adresu
Ar svetainėje naudojami slapukai?
Slapukai naudojami dėl įvairių priežasčių. Naudojame slapukus, kad gautume informacijos apie lankytojų pageidavimus ir jų pasirinktas paslaugas. Slapukus taip pat naudojame saugumo tikslais, kad apsaugotume savo įgaliotus klientus. Pavyzdžiui, jei autorizuotas klientas yra prisijungęs prie svetainės ir ja nesinaudoja ilgiau nei 10 minučių, mes automatiškai jį išregistruojame.
Kaip naudojama prisijungimo informacija?
naudoja prisijungimo informaciją, įskaitant, bet neapsiribojant, IP adresus, interneto paslaugų teikėjus ir naršyklės tipus, kad analizuotų tendencijas, administruotų Svetainę, sektų naudotojo judėjimą ir naudojimą bei rinktų plačią demografinę informaciją.
Kurie partneriai ar paslaugų teikėjai turi prieigą prie asmeninės informacijos apie Svetainės lankytojus ir (arba) įgaliotuosius klientus?
Mūsų svetainė yra sudariusi ir toliau sudarys partnerystes ir kitus ryšius su įvairiais pardavėjais. Šie paslaugų teikėjai gali turėti prieigą prie tam tikrų asmens duomenų, kad galėtų patikrinti Įgaliotų klientų tinkamumą paslaugoms gauti. Mūsų privatumo politika netaikoma renkant ar naudojant šią informaciją. Asmeninės informacijos atskleidimas siekiant laikytis įstatymų. Atskleisime asmenį identifikuojančią informaciją, kad įvykdytume teismo įsakymą, šaukimą į teismą arba teisėsaugos institucijos prašymą atskleisti informaciją. Taip pat atskleisime asmenį identifikuojančią informaciją, kai tai bus pagrįstai būtina siekiant apsaugoti mūsų lankytojų ir įgaliotų klientų saugumą.
Kaip svetainėje saugoma asmenį identifikuojanti informacija?
Visi mūsų darbuotojai yra susipažinę su mūsų saugumo politika ir praktika. Mūsų lankytojų ir įgaliotų klientų asmens duomenys prieinami tik ribotam kvalifikuotų darbuotojų skaičiui, kuriems suteiktas prieigos prie duomenų slaptažodis. Reguliariai peržiūrime savo saugumo sistemas ir procesus. Jautri informacija, pvz., kredito kortelių numeriai ar nacionalinio draudimo numeriai, yra saugomi šifravimo protokolais, naudojamais internetu siunčiamai informacijai apsaugoti. Nors imamės komerciškai pagrįstų priemonių, kad užtikrintume svetainės saugumą, elektroniniai ryšiai ir duomenų bazės gali būti klaidingos, pažeidžiamos ir į jas gali būti įsilaužta, todėl negalime garantuoti ar užtikrinti, kad tokie įvykiai neįvyks, ir nebūsime atsakingi lankytojams ar įgaliotiems klientams už bet kokius tokius įvykius.
Kaip lankytojai gali ištaisyti asmenį identifikuojančios informacijos netikslumus?
Lankytojai ir Įgaliotieji klientai gali susisiekti su mumis, kad atnaujintume asmeninę informaciją apie juos arba ištaisytume netikslumus, siųsdami mums el. laišką adresu
Ar lankytojas gali ištrinti arba išjungti svetainėje surinktą asmenį identifikuojančią informaciją?
Lankytojams ir įgaliotiems klientams suteikiame galimybę ištrinti ir (arba) pašalinti asmenį identifikuojančią informaciją iš svetainės duomenų bazės, kreipdamiesi į . Tačiau dėl atsarginių kopijų ir įrašų apie ištrynimus gali būti neįmanoma ištrinti lankytojo įrašo neišsaugant tam tikros likusios informacijos. Jei asmuo paprašo panaikinti asmeninės informacijos deaktyvavimą, ši informacija bus funkciškai ištrinta, o mes jokiu būdu neparduosime, neperduosime ir nenaudosime su tuo asmeniu susijusios asmeninės informacijos.
Kas atsitinka, jei privatumo politika pasikeičia?
Savo lankytojams ir įgaliotiems klientams apie privatumo politikos pakeitimus pranešime paskelbdami juos svetainėje. Tačiau jei pakeisime savo privatumo politiką taip, kad gali būti atskleista asmeninė informacija, kurios lankytojas ar įgaliotasis klientas anksčiau prašė neatskleisti, susisieksime su lankytoju ar įgaliotuoju klientu ir suteiksime jam galimybę užkirsti kelią tokiam atskleidimui.
Nuorodos:
Pateikiama nuorodų į kitas svetaines. Atkreipkite dėmesį, kad spustelėję vieną iš šių nuorodų būsite perkelti į kitą svetainę. Rekomenduojame perskaityti šių susietų svetainių privatumo pareiškimus, nes jų privatumo politika gali skirtis nuo mūsų privatumo politikos.